Get Adobe Flash player

 

 

healthy_children_logo

PROJEKT COMENIUS
"ZDROWE DZIECI NADZIEJĄ PRZYSZŁOŚCI"

Od stycznia 2013r. szkoła rozpoczęła realizację projektu Comenius „Partnerskie
Projekty Szkół” zatwierdzonego przez Narodową Agencję Programu” Uczenie się

przez całe życie”.W skład grupy partnerskiej wchodzą szkoły : Glory Farm Primary
School , Bicester,  Wielka Brytania - pełniąca rolę  koordynatora projektu,
Brickebackensskola F-6  Orebro -  Szwecja  oraz  Zespół Szkolno-Przedszkolny
Nr 6 – Rzeszów.

Wybrany przez nas temat projektu  brzmi : „Zdrowe Dzieci -  Nadzieją Przyszłości”.
Kłopoty zdrowotne to jeden  z najpoważniejszych problemów, które stają się coraz
bardziej złożone i widoczne w europejskich szkołach.Celem projektu jest
promowanie zdrowego odżywiania i ruchu w codziennym życiu , porównywanie
zwyczajów żywieniowych i stylu życia między uczniami  szkół partnerskich.
Zaplanowane  działania zmierzają do zmiany nawyków żywieniowych dzieci
i rodziców.
Uczniowie ze szkół biorących udział w projekcie będą uczyć się  zasad właściwego
odżywiania i porównywać swoje lokalne tradycje żywieniowe. Informacje dotyczące
realizacji zadańi ich rezultatów będą umieszczane na wspólnej stronie internetowej.
Będziemy wymieniać informacje za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej. 
Dokonywana będzie ewaluacja projektu .

STRONA PROJEKTU logo_healthy_1


Wizyta w Bicester - Wielka Brytania

Zgodnie z kalendarzem realizacji Projektu Comenius   „Zdrowe Dzieci Nadzieją Przyszłości” zespół nauczycieli  naszej szkoły  w dniach  od 3 do 9 lutego 2013 r. wziął udział w wizycie projektowej w Bicester w Wielkiej Brytanii.

Podczas pobytu  mieliśmy  okazję przyjrzeć się pracy angielskiej szkoły. Oprócz prezentacji sal lekcyjnych, sprzętów multimedialnych, pomocy naukowych, ogólnego wyposażenia szkoły , dano nam szansę obserwacji zajęć dydaktycznych. Udział  nich był dla nas niezwykle pouczający i stał się źródłem wielu informacji 
o brytyjskim systemie oświaty. Mieliśmy okazję obejrzeć również szkołę średnią. Poza wspólną pracą nad projektem i ustaleniem dokładnego harmonogramu działań nauczyciele mogli wymienić się doświadczeniami  na temat edukacji zdrowotnej
i uprawianiem sportu przez uczniów. Ustalone zostały również terminy następnych spotkań. Na jednym z nich dokonaliśmy wyboru logo projektu. Jednogłośnie wybrany został projekt z naszej szkoły, którym była praca wykonana przez Angelikę Cieleń
z klasy 5c.

Nasz wyjazd oprócz,  tak zwanych spotkań roboczych uatrakcyjniony był zwiedzaniem  Bicester ,  Oxfordu i Londynu Zobaczyliśmy wiele pięknych              
i interesujących miejsc. Poznaliśmy również codzienne życie mieszkańców Anglii. Podczas spotkań  rozmawialiśmy z naszymi nowymi przyjaciółmi, wykorzystując każdą chwilę do lepszego poznania się i budowania osobistych więzi, które są podstawą udanej realizacji projektu. Każde spotkanie przybliżało nas do znajomości kultury krajów partnerskich.  Wizyta była również okazją do dalszego doskonalenia umiejętności językowych.

bicester_2013bicester_2013_2

bicester_2013_3bicester_2013_4

bicester_2013_5bicester_2013_6

bicester_2013_7bicester_2013_8

WIĘCEJ ZDJĘĆ NA "FOTO-GALERIA PRJEKTU"  - KLIKNIJ !


WIZYTA W RZESZOWIE - POLSKA

W dniu 21 maja br. grupa nauczycieli ze szkół Brickebackens Skola  z Örebro w Szwecji oraz Glory
Farm Primary School z Bicester w Wielkiej Brytanii odwiedziła Szkołę Podstawową nr 27 w Rzeszowie.
Wizyta ta została zorganizowana w ramach projektu Healthy Children Promising Generations – Zdrowe
Dzieci Nadzieją Przyszłości.

Podczas wizyty nasi goście zwiedzili szkołę i przedszkole oraz wzięli udział w przedstawieniach
przygotowanych przez uczniów. W trakcie pobytu w naszym regionie odwiedzili piekarnię „As”
w Kraczkowej, gdzie uczestniczyli w procesie produkcji pieczywa oraz degustowali tradycyjne
polskie potrawy. Zdwiedzili także Stadninę Koni w Albigowej oraz Zamek w Łańcucie, który jest
jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Obejrzeli wnętrza zamkowe,
kolekcję pojazdów konnych oraz piękny park w stylu angielskim. Nastepnie udali się na spotkanie
z Wiceprezydentem Rzeszowa panem Henrykiem Wolickim. Podczas przedostatniego dnia pobytu
nasi zagraniczni goście zwiedzili Podziemną Trasę Turystyczną w Rzeszowie oraz odwiedzili Gimnazjum
nr 7 i XII Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie.

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wizyty w naszym kraju, zachwyceni polską gościnnością
i uprzejmością, a także naszą kuchnią i zabytkami. Zgodnie przyznali, iż będą opowiadać o Polsce
i naszym regionie w swoich krajach.
wizyta_com_1_plwizyta_com_2_pl

wizyta_com_3_plwizyta_com_4_pl

wizyta_com_15plwizyta_com_6_pl

WIĘCEJ NA "FOTO-GALERIA" PROJEKTU - KLIKNIJ!

___________________________________________________

WIZYTA W OREBRO - SZWECJA

W dniach 16-20 września br. grupa nauczycieli z naszej szkoły oraz pani wicedyrektor
Grażyna Krukowska-Koń wzięła udział w spotkaniu w ramach programu Comenius –
Partnerskie Projekty Szkół
, które tym razem odbyło się w Örebro w Szwecji.
Celem projektu „Zdrowe Dzieci – Nadzieją Przyszłości”, który relizuje nasza szkoła
we współpracy ze szkołami z Anglii i Szwecji jest nauka o zdrowym stylu życia.

Podczas spotkania w Örebro nasi nauczyciele odwiedzili szkołę podstawową
Brickebackens skola. W szkole tej uczy się około 250 dzieci w wieku 6-12 lat. Oprócz
25 nauczcieli w szkole pracuje także 20 asystentów. Szkoła usytuowana jest na
obrzeżach miasta, gdzie mieszka dużo imigrantów, a wśród nich wielu uchodźców,
stąd też duża część dzieci uczęszczających do szkoły to obcokrajowcy. 
W trakcie wizyty nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z osobami
odpowiedzialnymi
za zarządzanie szkołami w regionie oraz posiłki przygotowywane
w szkołach, wspólnie z innymi
nauczycielami przygotowywali tradycyjne potrawy,
uczestniczyli w zajęciach sportowych razem
z uczniami, a także odwiedzili rezerwat
przyrody, do którego przyjeżdżają dzieci ze szkół w
Örebro, aby uczyć się
o środowisku naturalnym.
Podsumowali również dotychczasową pracę i ustalali
działania, które będą realizowane w ramach
pracy z projektem (przedstawienia,
broszurki o zdrowym stylu życia i tradycyjnych potrawach,
prace projektowe,
wycieczki edukacyjne).

orebro_1orebro_2
orebro3orebro_4
orebro_5orebro_6

WIĘCEJ NA "FOTO-GALERIA' PROJEKTU - KLIKNIJ


WIZYTA W BICESTER - ANGLIA

 

W dniach od 18 do 23 maja 2014r zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji 
projektu Comenius „Zdrowe Dzieci Nadzieją Przyszłości ” grupa nauczycieli naszej
szkoły uczestniczyła w ostatniej wizycie roboczej w Bicester w Wielkiej Brytanii.
Podczas spotkań omawiano realizację projektu przez uczestniczące w nim szkoły.
Obejrzeliśmy oraz przedstawiliśmy prezentacje, zdjęcia, prace uczniów dotyczące
zrealizowanych
działań  projektu.W ramach tworzenia książki przepisów kulinarnych
wzięliśmy udział w warsztatach, podczas których wraz z uczniami uczyliśmy się
jak wykonać pizzę. Była to również świetna lekcja dotycząca pochodzenia i uprawy
produktów potrzebnych do jej wykonania.Odwiedziliśmy, jak również obserwowaliśmy
pracę nauczycieli w szkole dla dzieci upośledzonych psychicznie i fizycznie -
Bardwell  Special  School. Po placówce oprowadził nas i opowiedział o pracy
nauczycieli oraz asystentów dyrektor szkoły.
Ciekawym punktem wizyty był udział w spotkaniu zorganizowanym i prowadzonym
przez
dyrektora szkoły dla całej społeczności uczniowskiej. Takie zgromadzenia
odbywają się
raz w miesiącu. Głównym celem tego apelu, lekcji wychowawczej,
było nauczenie dzieci
jak wyciągać pozytywne i negatywne wnioski z własnych
działań. Na podstawie
opowiadania czytanego fragmentami przez dyrektora szkoły,
dzieci omawiały postępowanie
bohaterów, oceniały je  i przewidywały ciąg dalszy
wydarzeń.
Podczas pobytu w szkole Bicester została podsumowana dwuletnia
współpraca szkoły
polskiej, szwedzkiej i angielskiej, dokonano ewaluacji projektu
i sporządzono raport końcowy.

wiz_Bicester_2wiz_Bicester2_1

wiz_Bicester2_2wiz_Bicester2_3

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama